صفحه آرشیو

نوزدهم جمادی الثانی

نوزدهم جمادی الثانی

نوزدهم جمادی الثانی ۱- ازدواج حضرت عبدالله و آمنه (علیهما السلام) و آغاز حمل آمنه به رسول خدا"صلی الله علیه و آله" (پیش ازعام الفیل) ۲- وفات ابوعلی بن همام بغدادی (۳۳۶ هجری قمری) ۳- وفات آیت الله «سیدحسن موسوی بجنوردی» (۱۳۹۵…