صفحه آرشیو

نگاهی به زیارت اربعین سالار شهیدان

نگاهی به زیارت اربعین سالار شهیدان

نگاهی به زیارت اربعین سالار شهیدان نگاهی به زیارت اربعین سالار شهیدان (مبتنی بر آثار و اندیشه‌های حکیم الهی آیت‌الله جوادی آملی) یکی از برترین زیارت‌های آن حضرت، زیارت اربعین است که سفارش‌های بسیاری از سوی معصومان نسبت به آن وارد شده…