صفحه آرشیو

نگاه نکردن به نامحرم

چشم‌چرانی را چگونه می‌توان درمان کرد؟!

پاسخ درمان چشم‌چرانی مانند دیگر آلودگی‌ها و بیماری‌‌های روحی و روانی، باید از دو راه و در دو مرحله صورت ‌گیرد: یک) از راه فکری و نظری. دو) از طریق عملی؛ انسان را می‌توان به کامپیوتری تشبیه کرد که از نرم افزار و سخت افزار تشکیل شده است،…