صفحه آرشیو

هانري کُربَن

هانري کُربَن

دیدگاه پدیدار شناسانه هانری کرین به دکترین مهدویت(۱)

مقدمه هانری‌کربن (۱۹۷۸ ـ ۱۹۰۳میلادی) از برجسته‌ترین شرق‌شناسانی است که سال‌های زیادی از عمرخویش را در ایران سپری نموده و به پژوهش و تحقیق در زمینه ایران‌شناسی، اسلام شناسی، عرفان و فلسفه اسلامی پرداخته و انجمن…

دیدگاه پدیدار شناسانه هانری کرین به دکترین مهدویت(۲)

تفکر ‌هانری‌کربن درباره عرفان و فلسفه اسلامی همان طور که اشاره شد، در طول تاریخ نسبت به تفکر شیعه و مذاهب اسلامی، نگرش‌ها و تفسیر‌های متفاوتی وجود داشته است. دیدگاه‌هایی مانند کلامی، حدیثی، فقهی، اصولی، فلسفی،…

دیدگاه پدیدار شناسانه هانری کرین به دکترین مهدویت(۳)

تفسیر باطنی‌ هانری‌کربن از اسلامنگرش و قرائت کربن از شیعه، باطنی و مبتنی بر تفسیر معنوی است. با وجود آن که از منظرها و زوایای متفاوتی می‌توان به شیعه نگریست، اما آن‌چه در شیعه مورد توجه وی قرارگرفت، جنبه حِکمی و معنویت…