صفحه آرشیو

هدهد

چر ا با وجود این که حیوانات دارای عقل واختیار نمی باشند, حضرت سلیمان(علیه السلام)هدهد را به خاطر دیر…

پاسخ: در این که حیوانات از موهبت عقل محروم اند، جای تردید نیست از همین روست که تکلیفی متوجه آنان نیست، ولی حیوانات مراتب پائین تر از درک و شعور را دارا هستند، ‌ولی آنچه درباره هدهد مطرح است: مواخذه حضرت سلیمان از هدهد از باب مواخذه فرد…