صفحه آرشیو

هشتم جمادی الاول

هشتم جمادی الاول

هشتم جمادی الاول ۱- درگذشت «حاجی کرباسی» عالم و فقیه برجسته (۱۲۶۱ هجری قمری) ۲- رحلت آیت الله «سیدمحمدباقر خوانساری» فقیه بزرگوار شیعه (۱۳۱۳ هجری قمری) --- ۱- درگذشت «حاجی کرباسی» عالم و فقیه برجسته (۱۲۶۱…