صفحه آرشیو

هفتم

تقویم شیعه هفتم ذی القعده

تقویم شیعه هفتم ذی القعده ۱- درگذشت آیت اللَّه «ملا محمد اسماعیل فدایی آستانی» (۱۲۶۲ هجری قمری) ۲- درگذشت آیت الله «میرزا احمد کفایی» "فرزند آخوند خراسانی" (۱۳۹۱ هجری قمری) --- ۱- درگذشت آیت اللَّه «ملا محمد اسماعیل فدایی…