صفحه آرشیو

هفدهم جمادی الثانی

هفدهم جمادی الثانی

هفدهم جمادی الثانی ۱٫ به سلطنت رسیدن «طغرل بیک» اولین پادشاه سلسله‏ ی سلجوقیان در نیشابور ۲٫ درگذشت بارع بغدادی، ادیب و شاعر مشهور عرب ۳٫ امضای قرارداد سیاسی «عَکا» در جریان جنگ‏های صلیبی ۴٫ رحلت خاتَمُ المُحدِّثین…