صفحه آرشیو

هلال ماه رمضان و به زنجیر کشیده شده شیطان

هلال ماه رمضان و به زنجیر کشیده شده شیطان

یکی از سخنان پیامبر اسلام(ص) در مورد آثار و برکات ماه مبارک رمضان که در منابع معتبر روایی؛ نظیر کتاب کافی، تهذیب و... آمده است. روایتی است که در آن این جمله آمده است: «آن هنگام که هلال ماه رمضان سر برآورد، شیطان‏ هاى رانده شده به…