صفحه آرشیو

همایش میقات ماه و صلیب و پیام ریاست مجمع جهانی شیعه شناسی

همایش میقات ماه و صلیب و پیام ریاست مجمع جهانی شیعه شناسی

همایش میقات ماه و صلیب و پیام ریاست مجمع جهانی شیعه شناسی همایش میقات ماه و صلیب به همت مرکز بین‌‌المللی توسعه خواهرشهرها و گروه بین‌‌المللی امت در مجموعه ایوان شمس برگزار شد به گزارش ایلنا، در این همایش انجمن‌‌های دوستی ایران…