همراه با غدیر
۲۰ دی ۱۳۹۶

همراه با غدیر     همراه با غدیر مشخصات کتاب: سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،۱۳۸۸ عنوان و نام پدیدآور:همراه با غدیر/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان . مشخصات نشر:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ، ۱۳۸۸٫ مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه عناوین اصلی کتاب شامل: بر کرانه غدیر؛ خطبه […]