صفحه آرشیو

همسر

همسر

زن ، خانه و خانواده در کلام و سیره پیامبر اعظم (ص)

زن ، خانه و خانواده در کلام و سیره پیامبر اعظم (ص) نیاز به داشتن هم صحبت و همسر و ایجاد رابطه محبت آمیز دو طرفه، نخستین انگیزه شکل گیری زندگی مشترک وپیدایش خانواده است. هر گونه بی توجهی در این رابطه، موجب تزلزل بنیان خانواده و بی علاقگی دو…

صفات همسر خوب از دیدگاه قرآن

هر انساني به دنبال اين است که همسر خوبي داشته باشد. از اين رو دغدغه ي هر دختر و پسري دستيابي به همسري شايسته است و پس از ازدواج نيز نخستين پرسش ديگران اين است که آيا همسري خوب دارد يا نه؟برخي ها در نگاه به اين مساله دچار اشتباه فاحش شده و…