صفحه آرشیو

هندوئيسم

هندوئيسم

آشنایی با آیین هندوئیسم

آيين هندو در قديم دين برهمايي خوانده مي شد که به برهما، خداي هندوان اشاره مي کرد. هندوئيسم شکل تکامل يافته آنيميسم است و به همين دليل بنيانگذار آن شناخته شده نيست . اين آيين گونه اي فرهنگ ، آداب و سنن اجتماعي است که با تهذيب نفس و رياضت…

آشنایی با آیین هندوئیسم

1. مردم هند پيش از هجوم آرياييها پيش از مهاجرت آرياييها به ايران و هند، مردم اين سرزمينها قومي کوتاه قامت و سياه چرده بودند که فرهنگ و دين و مراسم مخصوص خود را داشتند و تمدن آنان در سطح تمدن بين النهرين بود. اين قوم در ايران تقريبا به طور…