صفحه آرشیو

هنر دینی

هنر دینی

اسلامی بودن مطلق هنر صادق

« هنر» يكي از مؤثرترين راه‌ها براي انتقال فرهنگ، تمدّن و ارزش‌هاي والاي انساني به آحاد مختلف جامعه بشري است. بهره برداري صحيح از هنر نيز منوط به تميز هنر صادق و كاذب از يكديگر است. به اين دليل كه همواره هنر از دستبرد…