صفحه آرشیو

هیجدهم جمادی الاول

هیجدهم جمادی الاول

هیجدهم جمادی الاول ۱- درگذشت ابن عبد ربه قرطبی ( ۳۲۸ هجری قمری) ۲- درگذشت «نجاشی» عالم شهیر شیعه (۴۵۰ هجری قمری) ۳- درگذشت آیت الله «سیدمحمد مولانا» (۱۳۶۳ هجری قمری) ۴- درگذشت آیت الله سید اسماعیل اصفیایی شند آبادی (۱۴۱۰…