صفحه آرشیو

واقفه

سنخ‌شناسی مواجهه امام رضا با فرقه واقفه

سنخ‌شناسی مواجهه امام رضا با فرقه واقفه چکیده جامعه شیعیان، در جریان انتشار خبر شهادت امام موسی کاظم(ع) با چهار واکنش متفاوت مواجه شد: گروه نخست بر این خبر صحه گذاشت و قائل به امامت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) شدند. در مقابل، برخی شهادت…