صفحه آرشیو

واهمه

آیا پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) در واقع، از طرح علنی جانشینی در غدیر خم واهمه داشت؟

آیا پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) در واقع، از طرح علنی جانشینی در غدیر خم واهمه داشت؟ نگاه پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) به جانشینى حضرت على(علیه السلام)، الهى بود و آن حضرت(صلى الله علیه وآله)، به حفظ آیین وحى مى اندیشید و طبیعى است…