صفحه آرشیو

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزیری از جنس فقه، فلسفه، فرهنگ و هنر

یکی از دانش آموختگان و فضلای فقه و فلسفه در حوزه‌های علمیه مشهد و قم، به عنوان وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، سید عباس صالحی فرزند استاد بنام فقه در حوزه علمیه مشهد یعنی مرحوم آیت‌الله میرزا حسن صالحی…