صفحه آرشیو

وصیت

وصیت

وصیت

وصیت از احکام ثابت اسلام از نظر قرآن و احادیث، مرگ یک رخداد طبیعی و سنّت قطعی در زندگی انسان است. همه می‌دانیم که مرگ، حق است و همه موجودات، سرانجام طعم مرگ را می‌چشند؛ {کلُّ نَفْسٍ ذَائقَهُ الْمَوْتِ}. () پس چرا آن را در نیابیم…