صفحه آرشیو

وضعیت شیعیان در جهان

وضعیت شیعیان در جهان در گفتگو با دبیر مجمع جهانی شیعه شناسی

«وضعیت شیعیان در جهان» در گفت وگوی شفقنا با آیت پیمان: تفرقه و نزاع سبب کاهش قدرت جاذبه تشیع شده است/ صدای داعش در ماهواره و اینترنت از صدای شیعه رساتر است/ ۹۰ درصد طلاب زیر خط فقر هستند شفقنا- دبیرکل مجمع جهانی شیعه شناسی با…