صفحه آرشیو

وظايف اخلاقی زن در برابر همسر

وظایف اخلاقی زن در برابر همسر

وظایف اخلاقی زن در برابر همسر وظایف اخلاقی زن در برابر همسر چیست؟ ۱٫ اظهار محبت به شوهر شکی نیست؛ محبت و دوستی، گوهر گرانبهایی است؛ که خداوند در نهاد زن و مرد قرار داده است. تنها می‏بایست دو همسر این امر فطری را…