صفحه آرشیو

وظایف

وظایف

وظایف شوهر نسبت به زن

روابط درون خانوادگيپيوند زناشويي و زندگي مشترک از شيرين ترين پيوندها در روابط انسانهاست و «خانواده»کانوني است براي امنيت، آرامش، مودت و آسايش هر زن و مرد.برخورداري از همسر خوب و شايسته در زندگي، يکي از نعمت هاي بزرگ است که…

وظایف والدین نسبت به فرزندان

وظايف والدين نسبت به فرزندانزوج هاي جوان قبل از آن که به فرزندآوري بينديشند، بايد از احراز قابليت ها و شايستگي هاي مقام و منزلت ارجمند پدر ومادري اطمينان حاصل کنند. چرا که فرزندآوري و فرزند پروري مستلزم مسؤوليت ها و رسالت هاي مهم و حياتي…

وظایف فرزندان نسبت به والدین

فرزندان در مقابل والدين خود وظايف و مسؤوليت هاي مختلفي دارند که مهمترين آن ها به طور اجمال عبارتند از: 1-احسان و نيکي به والدين:موضع «احسان و نيکي به والدين»از عظمت خاصي برخوردار است. خداوند منان، خالق همه هستي، جان آفرين…

وظایف زن نسبت به شوهر

وظايف زن نسبت به شوهر 1-اطاعت از شوهر:اطاعت از شوهر و خود داري از نافرماني او، از وظايف اوليه ي زن است شک نيست که غرض از اطاعت زن، فرمانبرداري او از شوهر است در اموري که مخالف احکام الهي نباشد و هر آنگاه که چنين فرمان و دستوري رسد،…

حقوق و وظایف همسران

همانگونه که اشاره نموديم، حق مرد نسبت به زن تنها در مورد «استمتاع» است و وظايفي، همچون پختن و شستن و...، که عرفاٌ متداول شده است، از وظايف اخلاقي زنان است نه حقوق مردان.از اين رو مي بينيم نخستين روزي که پيامبر گرامي اسلام (صلي…

وظیفه چیست؟

آن كس كه مى خواهد به سوى خدا بازگردد و نعمت هاى او را در راه او خرج كند ناچار به خلق او مى انديشد و به نياز خلق مى انديشد، زيرا كه اين ها عيال او هستند و خانواده ى او و اگر خلقى، جمعى، اجتماعى، نيازهاى گوناگون داشت و كسرى هاى بى حساب، بايد…

وظایف متقابل زن و شوهر

بحث خانواده و وظائف متقابل افراد آن از مباحث مهم در حوزه علوم تربیتی، علوم اجتماعی، حقوق و .... است و هر كدام اینها، از زاویه ای به این موضوع نگاه كرده اند. ما در اینجا در صدد این نیستیم كه نگاهی موشكافانه به همه این مباحث داشته باشیم بلكه…

وظایف دو جانبه

در يک خانواده، دو طرفي که «زندگي مشترک» دارند، «حقوق متقابل» نيز دارند. وقتي زن و شوهر، همچنين اوليا و فرزندان هر کدام وظيفه اي نسبت به طرف مقابل دارند، اگر آن را بشناسند و به آن عمل کنند، علي القاعده نبايد در خانه…

وظایف دو جانبه

در يک خانواده، دو طرفي که «زندگي مشترک» دارند، «حقوق متقابل» نيز دارند. وقتي زن و شوهر، همچنين اوليا و فرزندان هر کدام وظيفه اي نسبت به طرف مقابل دارند، اگر آن را بشناسند و به آن عمل کنند، علي القاعده نبايد در خانه…

خودآگاهى چیست ؟

خودآگاهى چيست ؟ كوچكترين تحول همانند سنگ‏ريزه‏اى استكه به درون بركه اى پرتاب مى‏شود.امواج بسيارى به گرد آن شكل مى‏گيرند.سنگ ريزه‏ى آگاهى نيز با بركه‏ى ذهن ما چنين كند!!« آنتونى رابينز »اين حكايت را چند…