تقویم شیعه یکم رمضان
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

تقویم شیعه یکم رمضان ۱- نزول صحف بر حضرت ابراهیم خلیل “علیه السلام” ۲- مرگ مروان (۶۵ هجری قمری) ۳- ولایتعهدى امام رضا “علیه السلام” (۲۰۰ هجری قمری) ۴- وفات حضرت سیده نفیسه “علیها السلام” (۲۰۸ هجری قمری) ۵- درگذشت ابوعلی سینا (۴۲۸ هجری قمری) — ۱- نزول صحف بر حضرت ابراهیم خلیل “علیه السلام” […]