صفحه آرشیو

ولادت حضرت سليمان

تقویم شیعه بیست و پنجم رمضان

تقویم شیعه بیست و پنجم رمضان ۱- ولادت حضرت سلیمان بن داود پیامبر ۲٫ وفات ابن عطیه، مفسّر و محدّث مسلمان ۳٫ تولّد امام فخر رازی، متکلّم و فیلسوف شهیر اسلامی ۴٫ رحلت فقیه شیعه بهاءالدّین حسن اصفهانی، معروف به فاضل هندی…