صفحه آرشیو

ولایت سیاست و مرجعیت دینی امام علی علیه السلام

ولایت سیاست و مرجعیت دینی امام علی علیه السلام

ولایت سیاست و مرجعیت دینی امام علی علیه السلام خلاصه پرسش آیا پیامبر اسلام(ص) منصب سیاسی را به ابوبکر، منصب ولایت باطنی را به امام علی(ع) و منصب و مرجعیت دینی و علمی را به دیگر اصحاب داده است؟ پرسش با عرض…