صفحه آرشیو

ولایت سیاسی علی در غدیر خم

ولایت سیاسی علی در غدیر خم

ولایت سیاسی علی در غدیر خم در جریان غدیر خم ولایت سیاسی مد نظر پیامبر بوده است یا ولایت دینی و عرفانی؟ پرسش نظر به این‌که پیامبر(ص) طبق حدیث غدیر و روایات دیگر، امیرالمؤمنین(ع) را به طور مطلق و عام جایگزین خود نمودند، تمام ولایت‌های…