صفحه آرشیو

ولي فقيه

ولي فقيه

ویژگی های ولی فقیه

« ولیّ فقیه » و « مرجع تقلید » هر دو دارای اوصاف و شرایطی هستند که در طول تاریخ اسلام مورد بحث فقهای اسلام بوده و مباحث مفصلی در این باره در کتاب های فقهی ثبت و ضبط می باشد.مهم ترین این شرایط، که مورد اتفاق نظر و…