صفحه آرشیو

ولی

معنا شناسی ولی و ولایت

معنا شناسی ولی و ولایت در اندیشه دینی و تاریخ تفکر اسلامی، بحث ولایت یکی از بحث‌های بسیار مهم و دامنه‌داری است که در پیوند با بحث امامت و خلافت به وسیله‌ی دانشمندان اسلامی مورد بحث و داوری‌های فراوان قرار گرفته است که به تناسب بحث بررسی…