جستاری در شفاعت از منظر وهابیت در کنار ادیان الهی و آسمانی صاحب شریعت، همواره ظهور و پیدایش فرقه های گوناگون، با مبانی فکری متفاوت و با برداشت های خاص از این ادیان، موضوعی چالش برانگیز بوده است. وهابیت در دنیای اهل تسنن، و بهائیت در تشیع از این جمله اند. وهابیت معتقد است مسلمانان […]

مقایسه دیدگاه دیوبندیه و وهابیت در مسئله توسل در این مقاله وجوه اختلاف وهابیت با دیوبندیه را در مسئله توسل بررسی می کنیم. بدین منظور اقسام توسل را مطرح می کنیم و با مراجعه به آثار بزرگان و علمای مهم در هر دو گروه وهابیت و دیوبندیه، دیدگاه هایشان را در فروع توسل می کاویم […]

آیا توسل به معصومین (علیهم السّلام) یک نوع شرک محسوب نمی شود؟ توسل در لغت به معنای تمسک جستن به وسیله ای برای نیل به مقصود است. خداوند جهان هستی را بر اساس نظام اسباب و مسببات قرار داده است و فیض خود را تنها از طریق مجاری و اسباب اعطا می کند «ابی الله […]

با توجه به منابع اهل سنت، آیا انبیاء گذشته به پیامبر توسل می کردند؟ پاسخ با تتبع در منابع اهل‌سنت هویدا میگردد که توسل در سیره انبیای الهی به صورت یک سنت رواج داشته است و انبیاء گذشته به پیامبر توسل می کردند، که در ذیل به دو نمونه از آن اشاره می شود؛ توسل […]

وهابیت به چه دلیلی توسل را شرک می دانند؟ پاسخ از جمله مسائلی که در میان مسلمانان جهان رواج کامل دارد، و مشروعیت آن نیز مسلم است، مسئله توسل می باشد، که آیات و روایات متعددی بر جواز آن تصریح دارد. تنها ابن­ تیمیه و پیروان او، توسل را شرک دانسته و به حرمت آن […]

بررسی شبهات وهابیت؛ تبرک معنای تبرک تبرک در لغت به معنای طلب برکت است و برکت به معنای زیادت و رشد یا سعادت است.[۱] تبرک به چیزی؛ یعنی طلب برکت از طریق آن شیء. و در اصطلاح به معنای طلب برکت از طریق چیزها یا حقیقت هایی است که خداوند متعال برای آنها امتیازها و […]

نام کتاب: اندیشه های سلفی گری در استان سیستان و بلوچستان
مولف: محمدباقر حیدری نسب
ناشر: انتشارات آشیانه مهر
چاپ: اول/۱۳۹۱

سراب حقیقت
۲۷ شهریور ۱۳۹۶

عنوان کتاب : سراب حقیقت
مؤلف یا مترجم : امیر حسین اسفندیاری
ناشر : انتشارات آشیانه مهر
سال چاپ : ۱۳۹۲

جواز توسل در نگاه اهل سنت حمد وسپاس خداوند بزرگ را و درود و سلام بر رسول گرامی اش و برآل و اصحاب و دوستان او. اما بعد؛ ای پیروان محمد بن عبدالوهاب نجدی! مؤمنان و معتقدان به توسل و تبرک به انبیا و اولیا و شهدا را پیش از آن که برای آنان استقلال […]