صفحه آرشیو

ویروس کرونا

ویروس کرونا پدیده ای است که جهان را گرفتار نموده است

ویروس کرونا پدیده ای است که جهان را گرفتار نموده است بسم الله الرحمن الرحیم به نام پروردگاری که نامش دوای دردها ، و یادش شفا ی تمامی بیماریهاست. امت مسلمان ، مردم متدین و شرافتمند ایران ، کشور ما هم اکنون در شرایط بسیار حساسی از گذر…