صفحه آرشیو

ویژگی های اساسی امامان علیهم السلام در اندیشه ابن قبه

ویژگی های اساسی امامان علیهم السلام در اندیشه ابن قبه

ویژگی های اساسی امامان علیهم السلام در اندیشه ابن قبه مقدمه برخی مدعی هستند شیعیان سده‌های نخستین، نسبت به مقام امامت و ویژگی‌های امامان(ع) رویکردی «بشری» داشته‌اند. از نظر آنان، اصل امامت در مکتب تشیع، طی سده‌های سوم تا پنجم دچار…