صفحه آرشیو

ویژگی های پیامبر

ویژگی های پیامبر اکرم صل الله علیه و آله

💖 30 مورد از ویژگی های گل سرسبد عالم خلقت، پیامبر اکرم ارواحنا فداه: ❇️ در کتاب منتهی الآمال محدث قمی صفات رفتاری پیامبر به این شکل اومده: 1- هنگام راه رفتن با آرامی و وقار راه می رفت... 2- نگاهش پیوسته به زیر افتاده و بر زمین…