صفحه آرشیو

ویژگی ها

ویژگی ها

بررسی داده های خداوند به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله

دانش یکی از داده های بزرگ خداوند متعال به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. دانش الهی است. در چندین جای قرآن کریم این عطای بی مانند مطرح شده است.۱ خود حضرت نیز گاه بیان کرده اند که: «انا مدینه العلم و علی بابها؛ من شهر علمم و علی…

روی نگار – بررسی داده های خداوند متعال به پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله و سلم)

ظرفیت ستایشبرخی از انسان ها وقتی ستایش می شوند خود را گم کرده و تصویر نادرستی از خویش پیدا می کنند و غرور پیشه می سازند . از این رو گفته اند : « کسی که تو را بستاید گویا تو را کشته است » 2 در فرهنگ اسلامی نیز یکی از منش های…

خصایص نبی اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم)

اگر مسأله رهبری، امروز مورد توجه جهان غرب گردیده، از دیر باز پیشوایان بزرگ اسلام، بحثهای تکان دهنده‌ای پیرامون آن انجام داده‌اند که نمونه‌های آن را در فرمان امام علی (ع) به مالک و وصیت او به فرزندش امام حسن (ع)، و پیام…