صفحه آرشیو

پاسخ به شبهات کتاب سرخاب و سفیداب

پاسخ به شبهات کتاب سرخاب و سفیداب

پاسخ به شبهات کتاب سرخاب و سفیداب پاسخ به شبهات کتاب سرخاب و سفیداب ج ۲- شماره هشتم پرسش: درباره ی حدیث قرطاس: مطلبی را که پیامبرص قصد بیان آنرا داشته از دو حالت نمی‌توانسته بیرون بوده باشد، یا اینکه این مطلب جزء وحی و خود آیات قرآنی بوده…