صفحه آرشیو

پاپ

پاپ

پاپ جدید و روابط میان ادیان

راديو رسمى شيكاگو در حال انجام گفت‌وگويى زنده در يكى از استوديوهايش كه مشرف بر درياچه ميشيگان پيرامون برخى ازمسائل در ميانه و روابط اسلامى ـ مسيحى با من بود، وقتى يكى از كارمندان از پس شيشه اتاق استوديو، در حالى كه برگه‌اى به دست…

نامه آیه الله سبحانى به پاپ بندیکت شانزدهم

عاليجناب پاپ بنديكت شانزدهم در تاريخ سه شنبه 12 سپتامبر در دانشگاه (ريگنزبورك) در آلمان، سخنرانى نمود، و سخنرانى مبسوط او كه به قرار مسموع 260000 نفر شنونده آن بود، درباره رابطه عقل و دين بود. عصاره سخنان او طبق ترجمه سايت (شفاف) چنين است…