صفحه آرشیو

پاپ

پاپ

نامه انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم به رهبر کاتولیک‌های جهان

نامه انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم خطاب به پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان : از حضرتعالی به عنوان رهبر کاتولیک های جهان انتظار دارد، با توجه به تعالیم الهی، ارزش‌های انسانی و نیز قواعد و اسناد حقوق بین الملل، انتشار کاریکاتورهای…

پاپ جدید و روابط میان ادیان

راديو رسمى شيكاگو در حال انجام گفت‌وگويى زنده در يكى از استوديوهايش كه مشرف بر درياچه ميشيگان پيرامون برخى ازمسائل در ميانه و روابط اسلامى ـ مسيحى با من بود، وقتى يكى از كارمندان از پس شيشه اتاق استوديو، در حالى كه برگه‌اى به دست…

نامه آیه الله سبحانى به پاپ بندیکت شانزدهم

عاليجناب پاپ بنديكت شانزدهم در تاريخ سه شنبه 12 سپتامبر در دانشگاه (ريگنزبورك) در آلمان، سخنرانى نمود، و سخنرانى مبسوط او كه به قرار مسموع 260000 نفر شنونده آن بود، درباره رابطه عقل و دين بود. عصاره سخنان او طبق ترجمه سايت (شفاف) چنين است…