صفحه آرشیو

پاکی روح دوستداران گناهکار اهل بیت علیهم السلام

پاکی روح دوستداران گناهکار اهل بیت علیهم السلام

پاکی روح دوستداران گناهکار اهل بیت علیهم السلام پرسش سلام؛ در روایت آمده است: به یکی از امامان(ع) خبر دادند فردی هست و شما را دوست دارد، ولی علنی گناه می‌کند، می‌توانیم او را فاسق بنامیم. حضرت فرمود: نه، بگویید فاسق العمل، طیب روح.…