پاک کردن خاک از پای امام حسین توسط ابوهریره خلاصه پرسش آیا ابو هریره که از راویان معروف اهل سنت است، با لباسش خاک را از پاهای امام حسین(ع) می‌زدود؟! پرسش با سلام؛ روایت ابی هریره که با لباسش خاک از پاهای امام حسین(ع) پاک می‌کرد و امام حسین فرمود: شما و این کار؟ ولی […]