حدیث نت پایگاه اطلاع رسانی حدیث شیعه آشنایى با مؤسسه علمى ـ فرهنگى دارالحدیث مؤسسه علمى ـ فرهنگى دار الحدیث در جهت ساماندهی احادیث و ترویج معارف حدیثی به عنوان نخستین مجموعه مستقل حدیث پژوهى در جهان تشیّع، درباره حدیث و مسائل مربوط به آن، فعالیت مى‏کند. این مؤسسه در تاریخ بیست و دوم آبان […]