صفحه آرشیو

پذیرش تعداد محدودی از متقاضیان آموزش و پشتیبانی رساله علمی

پذیرش تعداد محدودی از متقاضیان آموزش و پشتیبانی رساله علمی

پذیرش تعداد محدودی از متقاضیان آموزش و پشتیبانی رساله علمی باسمه تعالی قابل توجه فضلای حوزوی متقاضی تدوین رسالۀ سطح ۳و۴ و دانشجویان رشته های علوم اسلامی با عنایت به محوری بودن پژوهش در رشد علمی فرهیختگان حوزه و دانشگاه و لزوم آموزش…