صفحه آرشیو

پسر حضرت نوح

پسر حضرت نوح

پسر حضرت نوح پرسش: در بحار الانوار آمده است که قرائت آیه «انه لیس من اهلک انّه عمل ٌ غیر صالح» در مورد پسر حضرت نوح (ع) دو گونه است، لطفاً آن‌را توضیح دهید. پاسخ اجمالی قرائت‌های مختلفی در عبارت «عمل غیر صالح» موجود…