صفحه آرشیو

پشت در رفتن حضرت زهرا با وجود حضرت علی

پشت در رفتن حضرت زهرا با وجود حضرت علی

پشت در رفتن حضرت زهرا با وجود حضرت علی چرا با وجود حضرت علی(ع)، فاطمه زهرا (س) پشت در رفت؟ چگونه مى‌توان باور داشت که با وجود علی (ع) در درون منزل،‌ همسر او براى باز کردن در خانه برود! چرا خود علی (ع) براى بازکردن در نرفت؟ نقد و بررسی:…