آدم دوچهره در روز قیامت یکی از بدترین مردم نزد خداوند متعال به شمار می‌آید. « خصال، ج ۱، ص ۲۰»