مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: پژوهشکده باقر العلوم

پژوهشکده باقر العلوم

پژوهشکده باقر العلوم

پژوهشکده باقر العلوم   تاریخ تاسیس ۱۳۸۶ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه پژوهشکده باقر العلوم علیه السلام پس از سال ها تلاش علمی برای تحقق

ادامه مطلب »