پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   تاریخ تاسیس ۱۳۷۳ کشور مکان استقرار ایران-قم و تهران تاریخچه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نهادی علمی و غیرانتفاعی است که برای تحقق اهداف تحقیقاتی زیر در سال ۱۳۷۳ تأسیس شد در پرتو پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، و استقرار نظامی براساس ارزشهای معنوی و احکام الهی در ایران، بار […]