پژوهشی در زمینه نزول آیه اکمال – قسمت اول   مقدمهخدای تعالی در آیه سوم از سوره مبارکه مائده، پس از ذکر برخی از محرمات – مانند خون و گوشت تعدادی از حیوانات – به‏صورت جمله‏ای معترضه، از روزی با این ویژگی‏ها یاد می‏کند:۱- روز ناامیدی کافران از دین شما مسلمانان;۲- روز برداشته شدن زمینه […]