صفحه آرشیو

پژوهشی در زمینه نزول آیه اکمال – قسمت اول

پژوهشی در زمینه نزول آیه اکمال – قسمت اول

پژوهشی در زمینه نزول آیه اکمال - قسمت اول مقدمهخدای تعالی در آیه سوم از سوره مبارکه مائده، پس از ذکر برخی از محرمات - مانند خون و گوشت تعدادی از حیوانات - به‏صورت جمله‏ای معترضه، از روزی با این ویژگی‏ها یاد می‏کند:۱- روز…