صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ،اشرافی گری و طبقات جاهلی

پیامبر اکرم (ص) ،اشرافی گری و طبقات جاهلی

پیامبر اکرم (ص) ،اشرافی گری و طبقات جاهلی مرد ثروتمندی با لباسی تمیز و فاخر نزد رسول خدا (ص) آمد و کنارش نشست. مرد فقیر و ژنده پوشی آمد و کنار مرد ثروتمند نشست. مرد ثروتمند لباس خود را جمع کرد و خود را به کناری کشید. پیامبر به…