صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، ادیان آسمانی چشم اندازی مشترک دارند

پیامبر اکرم (ص) ، ادیان آسمانی چشم اندازی مشترک دارند

پیامبر اکرم (ص) ، ادیان آسمانی چشم اندازی مشترک دارند زن و مرد متأهلی از اشراف یهودیان خیبر با هم زنا کردند، یهودیان از سنگسار کردن آن دو نفرت داشتند، نامه‌ای برای یهودیان مدینه نوشتند و از آنها خواستند درباره این موضوع از…