صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، اسلام دین رحمت و مهربانی است

پیامبر اکرم (ص) ، اسلام دین رحمت و مهربانی است

پیامبر اکرم (ص) ، اسلام دین رحمت و مهربانی است اسامه بن زید، سعد و اُبی نزد پیامبر اکرم (ص) بودند، دختر پیامبر کسی را فرستاد که فرزندم به حال مرگ افتاده و نزد ما بیا.پیامبر (ص) برای او پیام فرستاد که راضی به رضای خداوند باشد و فرمود:…