صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، اسلام دین زندگی است

پیامبر اکرم (ص) ، اسلام دین زندگی است

پیامبر اکرم (ص) ، اسلام دین زندگی است پیامبر میان سلمان و ابودرداء پیوند برادری خواند. سلمان به ملاقات ابودرداء رفت و ام درداء را با وضعیت خیلی بدی دید؛ لباسی کهنه و بی ارزشی بر تن داشت. به او گفت: چگونه‌ای؟ این چه وضعیتی…