صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، امتحان ایمان و مردانگی

پیامبر اکرم (ص) ، امتحان ایمان و مردانگی

پیامبر اکرم (ص) ، امتحان ایمان و مردانگی در روز جنگ خندق عمرو بن عبدود به میدان آمد و ندا سرداد چه کسی مبارزه می‌کند؟ امام علی (ع) به پا خاست در حالی که کلاه خود آهنی بر سر داشت و فرمود: ای رسول خدا (ص) من با او مبارزه می‌کنم. پیامبر (ص)…